Polityka 2021-12-02T11:47:57+00:00

Polityka prywatności

Polityka ochrony Danych Osobowych
w W&B Nieruchomości  Aleksandra Wojtacha  42-600 Tarnowskie Góry ul. Rynek 2/1
oraz KLARY NIERUCHOMOŚCI Aleksandra Klary, 42-680 Tarnowskie Góry, Sielanka 50h

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – informujemy, że:

 • Administratorem danych, w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych zawartych
  w niniejszym oświadczeniu jest firma W & B NIERUCHOMOŚCI ALEKSANDRA WOJTACHA z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600 przy ulicy Rynek 2/1, współadministatorem jest firma Klary Nieruchomości Aleksandra Klary, 42-680 Tarnowskie Góry, Sielanka 50h,
  w dalszej części zwane Administratorami
 • Zebrane dane będą przetwarzane przez Administratora w celach realizacji usługi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej tzn. kontakt
  z klientem przez agenta z biura, podpisanie umowy pośrednictwa, rozliczenie z biurem nieruchomości, a także:
  – marketingu usług własnych oraz podmiotów współpracujących
  – wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną – za zgodą klienta
 • Dane osobowe za Państwa zgodą będą udostępniane lub powierzane innym odbiorcom wyłącznie w ramach dot. realizacji umowy pośrednictwa (biura notarialne, urzędy państwowe i samorządy terytorialne, sądy, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, biura księgowo-kadrowe, biuro prawne, bank, inne biuro nieruchomości w ramach współpracy).
 • Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda udzielona przez Państwa a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia niezbędnych działań przed jej zawarciem, oraz prawnie uzasadniony cel administratora (marketing bezpośredni) oraz na potrzeby ewentualnych roszczeń Art.6 ust.1 lit.a,b,f
 • Pobrane od Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)
 • W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z Państwem zawarta, dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji innych celów – np. przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dla subskrypcji newslettera, tylko za Państwa zgodą.
 • Pobrane od Państwa dane osobowe będą przechowywane na czas realizacji usługi lub dłuższy, jeśli jest prawnie uzasadniony (5 lat licząc od końca roku rozliczeniowego na potrzeby urzędu skarbowego, 10 lat przewidziane dla przedawnienia roszczeń)
 • W przypadku, jeśli umowa pośrednictwa nie zostanie z Państwem zawarta, dane osobowe zostaną trwale usunięte z bazy danych lub będą przetwarzane na potrzeby realizacji innych celów – np. przesyłanie drogą elektroniczną informacji handlowych, dla subskrypcji newslettera, tylko za Państwa zgodą.
 • Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do podjęcia działań mających na celu zawarcie umowy i/lub zapewnienia realizacji zapisów i postanowień umowy między stronami.
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w dowolnym momencie. Sprzeciw wobec przetwarzania danych jest równoznaczny z zaprzestaniem realizacji zapisów
  i postanowień umowy między stronami.
 • Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.
 • Przysługuje Państwu prawo do bycia zapomnianymi oraz do przeniesienia swoich danych.
 • Pani/Pana dane będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu w celu doboru spersonalizowanej oferty spełniającej oczekiwania i warunki klienta.
 • Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w przypadku naruszenia warunków,
  o których mowa powyżej lub przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.